K&M s.r.o.

Južná Trieda 119

040 01 Košice

IČO: 36207527

IČ DPH: SK 2020048074

DIČ: 2020048074

Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel S.r.o., vložka12564/V

Obchobné a reklamačné oddelenie:

Timonova 13

040 01 Košice

KM@Antik.sk

Tel: 0903 904 780( prac. dni 8:30 – 16:30)

 

Sklad

 ( príjem a výdaj tovaru)

Reklamácie sa vybavujú výhradne na obch. oddelení na Timonovej 13, 040 01 Košice!

Podnikateľská 5

040 17 Košice

 

Ekonomické oddelenie a fakturačná adresa:

Južná Trieda 119

040 01 Košice

Kostal@Antik.sk

Bankové spojenie:

ČSOB banka: IBAN: SK4275000000004016583341   SWIFT: CEKOSKBX